Ωραία να φτιάχνουμε άρθρα, αλλά τουλάχιστον στον τίτλο να βάζετε τόνους π.χ. τη Νταίζυ την βάλατε Νταιζυ!!